MOJ PRISTOP IN KAKO BOM IZPOLNILA VAŠA PRIČAKOVANJA?

V začetni vnemi hitre gradnje in zavedajoč se velikih finačnih izdatkov, običajno investitorji kot “dobri” gospodarji varčujete že na začetku. Zdi se vam, da je izvedba projektov nepotrebna potrata časa in denarja. Še posebej so zelo mamljive ponudbe na tržišču, ko so projekti všteti v ceno objekta. Večletna praksa je pokazala, da to v večini ni najboljša pot. Marsikdo pride do spoznanja prepozno. Sprememba je nemogoča, saj je pogodba podpisana in objekt že (vsaj) delno plačan. Še pred koncem gradnje se tako izkaže, da je bila ta (ne)izvedena projektna dokumnetacija ena izmed najpomembnejših in najdražjih.

Gradnja objekta je kompleskna kombinacija med seboj povezanih elementov. Kot vaša arhitektka vam bom na poti dobra zaveznica, ne glede na to, ali ste se z gradnjo že kdaj srečali. Vodila vas bom k željenemu cilju skozi vse čeri in pasti, brez glavobola in nepričakovanih večjih dodatnih finačnih izdatkov.

V nadaljevanju vam želim predstaviti korake gradnje, da bo le-ta prijetnejša, manj stresna in bolj finančno kontrolirana. Predstavljen je primer gradnje stanovanjske hiše. Pri pregledu boste lahko ugotovili, kako se je sam objekt spreminjal po fazah izvedbe projektne dokumentacije, kar je še dodaten dokaz, da je gradnja živ organizem, ki se spreminja.

Ne glede na to, kako zahtevno gradnjo imate v mislih, je sosledje dogodkov enako, le da je številčenje krajše. Menim, da je tudi postavitev enostavnih in nezahtevnih objekt enako pomembna,  četudi zanje morebiti po zakonu ne potrebujete uradne projektne dokumentacije.

2018-04-25T08:01:06+01:00