Storitve2020-05-14T10:57:51+01:00
Loading...

NE GLEDE, KAKO POSEBNA ALI ZAHTEVNA JE VAŠA GRADNJA, ZA VAS UREDIMO

SVETOVANJE PROJEKTIRANJA IN GRADNJE

Vas skrbi, da sami ne boste zmogli, ker preprosto za gradnjo nimate časa. Lahko mi zaupate, lahko se dogovorimo tudi za popolno storitev od idejne zasnove do uporabe. Gradnja včasih predstavlja za marsikoga stresno obdobje v življenju. Sploh vpliva na vas, če prenavljate obstoječi bivalni ali delovni prostor, saj mora biti gradnja izvedena v relativno kratkem času.

V primeru posega v obstoječe, bomo začeli z izmero obstoječega prostora in pogovorom o tem kaj potrebujete. V nadaljevanju se pogovorimo o vseh potrebnih načinih izvedbe projektne in izvedbene dokumentacije za izvedbo posega. Po idejni zasnovi se vas opozori na vse zakonske potrebne dokumente, kot so na primer ureditev meja, preverjanje sprememb bonitete zemljišča, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, vpis stavb v kataster stavb ipd.

Imate parcelo s katero želite kaj narediti, pa ne veste kaj in kako bi to storili. Kje so zakonske možnosti v okviru prostorske zakonodaje ? V okviru svetovanja vam lahko odprem veliko možnosti, kaj narediti z vašo parcelo, navsezadnje tudi kaj narediti z vašim objektom.

Pokličite me, z veseljem vam bom pomagala.

NADZOR OB GRADNJI

Zakon o graditvi objektov zahtev, da pred pričetkom gradnje investitor določi odgovornega nadzornika na gradbišču. Če gradite enodružinsko hišo, ustreza ali odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del, pri ostalih, manj zahtevnih in zahtevnih  objektih, pa morata biti prisotna oba. Ta oseba mora biti vsak dan prisotna pri gradnji, saj je potrebno nenehno preverjati izvajalca, ali gradnjo res izvaja skladno s projektom za izvedbo. Nadzor nad izvajanjem gradnje morajo polej arhitekta opraviti tudi ostali nadzorniki za posamezne načrte (električne inštalacije, strojne inštalacije, gradbene konstrukcije, gradbena fizika, itd.).

Za vas – investitorja je najpomembnejše, da trdno držite finančne vajeti v rokah. To vam bo uspelo le s pomočjo nadzornikovega preverjanja obračunskih listov posameznih opravljenih del. Obračunske liste pregledujejo nadzorniki sproti, in sicer v fazi gradnje in vsekakor pred izdajo računa izvajalca gradnje. V njem se preverjajo zaračunani materiali/storitve in njihove količine, ki so bile določene že v projektu za izvedbo.

Nadzornik sproti preverja kvaliteto in način vgradnjenih materialov. Kvaliteta materialov se preverja tudi z raznimi certifikati posameznega materiala. Te mora na grdabišče dostaviti izvajalec pred vgradnjo posameznega vgrajenega elementa ali posameznega materiala.

INVESTICIJSKO SVETOVANJE GRADNJE V OKVIRU OCENE GRADBENO OBRTNIŠKE VREDNOSTI INVESTICIJE

Vse se začne in konča pri denarju, tudi gradnja. V okviru projektiranja priporočam, da se že na začetku določi okvirna vrednost, ki je namenjena za izgradnjo. Vrednosti zneska se prilagodim že v fazi idejne zasnove.

Lahko se vam zgodi: Po končani tretji gradbeni fazi gradnje nekega objekta, sem dobila v roke projekte z gradbenih dovoljenjem in prvotno slabo izdelano idejno zasnovo (razni tipski projekti, brez projektirane zunanje ureditve). Investitor je povedal, da so se v gradnji izkazale vse pomanjkljivosti pristopa, da so terenske danosti popolnoma drugačne, kot so bile v projektni dokumentaciji. Z izvedbo objekta se je pričelo brez natančnih projektov in se je težave reševalo sproti na terenu. Reševali so jih izvajalci sami, investicija pa je do tretje gradbene faze prerasla celotno investicijo. Verjamem, da je takšnih zgodb v slovenskem prostoru veliko, samo poglejte naokoli koliko nedokončanih objektov nas obkroža.

Dobra finančna konstrukcija:

Ste že pomislili, da bi kupili avto samo na podlagi ponudbe na par straneh in nekaj suhoparnega teksta. Verjetno da ne. Koliko denarja boste namenili avtomobilu in koliko vašemu objektu? Sploh so pomembna ta vprašanja, če boste najeli kredit. Koliko let boste odplačevali vašo investicijo v obeh primerih?

Če potegnemo vzporednico med obema investicijama, nam je hitro jasno da se za manj denarja bolj natančno pozanimamo in določimo vse detajlne parametre. Pri objektih pa marsikaj puščamo za sproti, gre po sistemu bom že rešil ko pride do težave.

Določite finančni okvir vaše gradnje! Določite ga že pred izvedbo idejne zasnove. Veste lahko je tudi oblikovalski pristop popolnoma drugačen. Gradnjo lahko pocenimo že s tehnično manj zahtevno izgradnjo in s premišljenim načrtovalskim pristopom. Veliko investitorjev naredi napako, ko varčuje pri izbiri načrtovalca idejne zasnove. Sama sem mnenja, da že dobra idejna zasnova lahko privarčuje vaš denar, seveda lahko tudi oplemeniti vašo investicijo.

Druga kontrola gradnje investicije se odvija pri sami gradnji. V okviru nadzora, kontroliramo načrtovalci projekta za izvedbo, poleg vgrajene kvalitete, tudi količino vgrajenih materialov.