Loading...

IDZ IDEJNA ZASNOVA

2

1. OGLED ZEMLJIŠČA IN SESTANEK

Investitor mora že pri ogledu zemljišča izkazati svoje interese, želje in potrebe ter s svojimi morebitnimi  predlogi sodelovati pri idejni zasnovi.  Le tako lahko skupno  dosežemo željeni cilj.  Pomembno je, da je stranka zadovoljna, da bo v nadaljevanju bivanje in počutje v objektu prijetno. Lahko predlagate tudi vaše skice ali ogledane približke iz revij, knjig in interneta. Potrebno je še naročiti geodetski posnetek zemljišča.

2. IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE

Na osnovi vseh pridobljenih informacij izdelam prvo idejno zasnovo. Ta vsebuje jasno tlorisno razporeditev prostorov in shematsko postavitev opreme ter zunanjo ureditev: položaj objekta na parceli, dostopi in dovozi, parkirišča, zelenice, igrala… Izdelana je v 3D tehniki, kar pomeni, da je iz nje moč razbrati oblikovanje objekta in parcele z vsemi višinskimi niveliranji. Tako si boste pridobili lažjo predstavo o vašem objektu.

3. USKLAJEVANJE IDEJNE ZASNOVE VSE DO POTRDITVE

Prva idejna zasnova gre skozi nekaj nadaljnjih usklajevanj, vse do vaše potrditve. Končna usklajevanja ponavadi lahko potekajo preko elektronske pošte.