Project Description

STANOVANJSKA HIŠA InAERE Trebnje

Sama oblika terena je močno strma, padec terena na parceli je skoraj 5 metrov. Ne preveč veliko parcelo po dolžini omejujeta javni cesti. To določa lokacijo vstopa na parcelo, vhoda v sam objekt in dodatno prepreko svobode oblikovanja prostorov v samem objektu. Velik pozitiven element je orientacija parcele, ta je močno nagnjena proti jugu. Slednje predstavlja pomemben oblikovalski element in ponuja veliko možnih kreativnih rešitev.

Investitor je želel  imeti hišo s prostorom za zunanje prebivanje prostih trenutkov dneva.

Prve smernice oblikovanja so bile, da se z objektom čim manj posega v sam teren, in  da se pri njegovi uporabi  zagotovi čim več zasebnosti. Pojavila se je ideja dviga objekta nad teren, da se ne uniči njegove oblike. Hkrati ta rešitev zagotavlja veliko zasebnosti pri uporabi objekta. Investitorju sem predlagala, da bi lahko postavili hišo na stebre. To vsekakor je drugačen objekt, za kar pa je potrebna velika miselna širina investitorja.

Iz  zgornje ceste je uvoz skupaj s parkiriščem in glavnim vhodom v objekt. Pod objektom je dodaten nepozidan prostor, ki ga je prav tako moč vsestransko uporabiti. Za lažjo premostitev višinske razlike, ureditev okrog objekta vsebuje še oporne zidove s stopnicami. Sam objekt je zasnovan iz treh delov, dnevnega, servisnega in nočnega dela. Dnevni del je levo od vhoda, in sicer na južnem vogalu hiše. Servisni prostori so na sredini objekta in razmejujejo dnevne prostore od nočnih. Vse te tri dele povezuje zunanji prostor, ki zaradi višinske razlike dviga od terena omogoča veliko mero zasebnosti.