Loading...

NADZOR PRI GRADNJI

7

Zakon o graditvi objektov zahtev, da pred pričetkom gradnje investitor določi odgovornega nadzornika na gradbišču. Če gradite enodružinsko hišo, ustreza ali odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del, pri ostalih, manj zahtevnih in zahtevnih  objektih, pa morata biti prisotna oba. Ta oseba mora biti vsak dan prisotna pri gradnji, saj je potrebno nenehno preverjati izvajalca, ali gradnjo res izvaja skladno s projektom za izvedbo. Nadzor nad izvajanjem gradnje morajo polej arhitekta opraviti tudi ostali nadzorniki za posamezne načrte (električne inštalacije, strojne inštalacije, gradbene konstrukcije, gradbena fizika, itd.).

Za vas – investitorja je najpomembnejše, da trdno držite finančne vajeti v rokah. To vam bo uspelo le s pomočjo nadzornikovega preverjanja obračunskih listov posameznih opravljenih del. Obračunske liste pregledujejo nadzorniki sproti, in sicer v fazi gradnje in vsekakor pred izdajo računa izvajalca gradnje. V njem se preverjajo zaračunani materiali/storitve in njihove količine, ki so bile določene že v projektu za izvedbo.

Nadzornik sproti preverja kvaliteto in način vgradnjenih materialov. Kvaliteta materialov se preverja tudi z raznimi certifikati posameznega materiala. Te mora na grdabišče dostaviti izvajalec pred vgradnjo posameznega vgrajenega elementa ali posameznega materiala.