Project Description

STANOVANJSKA HIŠA Z VELIKIM DNEVNIM PROSTOROM, Šentjernej

Objekt se postavi na relativno raven teren, višinska razlika med javno cesto in parcelo je minimalna. Parcela je umeščena na rob vasi, z lepim pogledom na staro vaško cerkev. Na parcelo je bilo možno dostopati z dveh strani, z južne in severne strani. Po več idejnih zasnovah se je izkazalo, da je bolje izkoristiti zahodni uvoz in dostop, z južne strani pa so urejene otroške sobe.

Objekt je zasnovan iz treh delov. SV je nameščena velik dnevni del z ambientom skednja – je odprte lesene zasnove. Sledijo pomožni prostori in spodnji JZ spalni del. Vhod v hišo se pojavi na sredini objekta, kjer je umeščena tudi zunanja terasa z letno kuhinjo in zunanjo kadjo.

Naročniku hiše je bila zelo pomembna osvetljenost prostorov. V svoji nedavno zgrajeni hiši, je osvetljenost slaba, kljub naknadno uvedenih tehničnih izboljšav. To je bil tudi poglavitni vzrok za novo gradnjo hiše. Sama oblika parcele ravno ne omogoča dobre orientacije objekta. Pa tudi orientacija ni usklajena s dobrimi vizualnimi pogledi v okolico objekta. Na primer cerkev je severno od parcele, na jugu pa ravno ni kvalitetnih pogledov v prostoru.

Kljub zahtevnosti parcele in želji po vsesplošni osvetlitvi in vizualnih pogledih, sem zasnovala objekt, ki rešuje oboje. Objekt je na sredini zožen in dodatno svetloba z juga dostopa v dnevne prostore. Veliko svetlobe dobijo tudi otroci v svojih sobah. Pri popoldanskem učenju, bodo dobili zadosti sonca.

Bodoči uporabniki so me opozorili, da je območje ravno in zato tudi vetrovno. Zato smo teraso umestili na zoženim delom objekta, tako je s treh strani zaščite pred vetrom. S takšno lego terase, ta omogoča tudi veliko mero zasebnosti, saj je odprta le na sosednje polje.