Loading...

ZBIRANJE PONUDB ZA GRADNJO

6

Velikokrat svoje stranke vprašam že pred projektiranjem idejne zasnove, kakšna je okvirna vrednost gradnje. Okvirno preverjanje priporočam že po idejni zasnovi. Priporočam preverjanje vrednosti gradnje do 3 gradbene faze, takoj po sprejeti idejni zasnovi, pred izdelavo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Med Projektom za izvedbo – PZI se poišče ponudbe, za posamezna dela in materiale, pri izvedbi objekta. Vsekakor je ob predhodnem preverjanju, sprejemljiva tudi ponudba vašega izvajalca. Mnenja sem, da je nujno sproti preverjati ustreznost vaše gradnje tudi s finančnega vidika. V primeru, da je izvedba določenega dela gradnje previsoka, se jo že med projektiranje PZI-ja ustrezno zamenja. Zamenjava “na papirju” običajno bistveno ne vpliva na končno vrednosti gradnje. Seveda takšna naknadna zamenjava, še vedno vizualno ustreza objektu. Končna oblika PZI-ja določa skupno realno vrednost objekta, odstopanja so možna v razponu ± 10%. Finančna konstrukcija gradnje se pripravi zaporedno, po fazah izgradnje objekta.