Loading...

PZI PROJEKT ZA IZVEDBO

5

Vsak zahteven in manj zahteven objekt se mora po zakonu graditi na osnovi projekta za izvedbo – PZI. Sedaj, ko imate gradbeno dovoljenje, je potrebno določiti, kako bomo objekt zgradili. Vsi do sedaj narejeni načrti premalo povedo, da bi lahko na osnovi njih kaj zgradili. Sledi sestanek med vami in kompletnim timom projektantov.

Sestanek je nujen za določitev osnovnih parametrov faze načrtovanja projekta za izvedbo  ter razjasnitev določenih vprašanj:

  • Nekateri investitorji ste si pridobili informacije v zvezi z gradnjo (npr. način ogrevanja objekta, finalne obloge, ipd.) s strani prijateljev, sorodnikov, sodelavcev, ali ste jih morebiti slišali na sejmu, pa težko sami presodite, kdo ima prav in kaj izbrati.

  • Vsa pojasnila boste dobili pri posamezniku za določeno strokovno področje in lahko pričakujete neodvisne in profesionalne odgovore. Ne pozabite, da ne prodajamo elementov in tako ne hvalimo le svojega.

  • Posamezne specializirane projektante bodo zanimali tudi  vaši pogledi ter način bivanja, in sicer z namenom, da  vam najbolje pripravijo objekt, ki bo uporaben in udoben za bivanje.

Projekt za izvedbo, poleg natančnih načrtov, opisov, skic, detajlov, vsebuje tudi popise vseh materialov in del.  Natančno določa iz česa in na kakšen način bo sestavljen (narejen) vaš objekt. Več informacij nam boste v procesu projektiranja posredovali, bolj natančen bo projekt za izvedbo. Pravzaprav se projekt za izvedbo PZI prične načrtovati pri podrobni postavitvi notranje in zunanje opreme.

V kolikor želite imeti poseben način gradnje, kot na primer montažno (leseno) gradnjo, je potrebno tehnologijo dela izvajalca upoštevati že v sami fazi projekta za izvedbo.  Izvajalca izberete na osnovi okvirnih ponudb za gradnjo, na podlagi idejne zasnove ali na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovljenja.

  •  ZUNANJA UREDITEV

  •  IZKOPI

  •  TLORISI

  •  PREREZI

  • FASADE

  • ELEKTRIKA

  •  DETAJLI