Loading...

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

4

Pred postopkom na upravni enoti, boste prejeli tri izvode projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in eno dodatno vodilno mapo. Za popolno oddano vlogo na upravni enoti je potrebno oddati dva izvoda (prvi in drugi izvod) PGD in eno vodilno mapo.

Imeti morate urejene vse vpise v zemljiško knjigo (lastništvo parcele, morebitne služnostne pogodbe komunalnih vodov po sosednjih parcelah), po potrebi tudi ostala dokazila.

V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja je potrebno en izvod projektne dokumentacije PGD skupaj z vlogo za odmero komunalnega prispevka podati na Občini, ki je pristoja za območje gradnje. Občina izda odločbo za odmero komunalnega prispevka, katerega je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati.

En izvod PGD boste skupaj z gradbenih dovoljenjem dobili vrnjenega, eden izvod pa bo ostal v arhivu upravne enote.