Project Description

2 ZIDANICI, Male Dole

Objekt se umesti v redko poseljeno območje, na robu gozda in v bližini vinogradov. Parcela se jugo-zahodno odpira proti dolini, s občasnim razgledom vse do Snežnika. V sled zahtev prostorskega akta je na parceli možno zgraditi na dveh območjih v bližini ceste.

Umestita se dve med seboj ločeni stavbi. Ena večja stavba se umesti pod gozdom, druga pa pod dostopno potjo. Obe stavbi imata dostop do ceste in delujeta kot samostojni enoti. Stavbi se postavita z namenom sadjarske dejavnosti, ki se opravlja na ostalem delu parcele in nekaterih okoliških parcelah.

Stavba 1 ima tri etaže, kletno etažo v kateri je večji prostor za druženje in kuhinja, v pritličju so spalni prostori, v mansardi pa je enoten večji prostor za raziskovalne namene oziroma pisarniška dela. Stavba 2 ima dve etaži, kletna etaža ima dva večja večnamenska prostora, v pritličju pa je garaža z lopo za kmečko orodje in dostop s stopnicami v kletno etažo.

Fasade obeh objektov so horizontalno členjene, spodnji del je zaključen v fasadnem ometu, zgornji pa ima leseno fasado. Konstrukcijsko se izvedeta oba objekta spodnji del v zidani izvedbi in zgornji del nad etažo kleti v leseni skeletni izvedbi.

Ob stavbi 1 se usestita tudi dva pomožna objekta, večnamenski nadstrešek (sedežna garnitura za goste, pokrit prostor za jesenska opravila, začasna hramba polproduktov in surovine ipd.) in vrtna uta oziroma senčnica z večjo mizo in z zunanjo kuhinjo za dodatna pomožna večja testiranja produktov sadjarstva.