Project Description

1 OBJEKT 2 STANOVANJI, Pece

Stanovanjski objekt je razdeljen v dve samostojni stanovanjski enoti. Na parceli so umeščeni 4 parkirni prostori, severno od objekta. Dostopna pot do parkirišč je izvedena tako, da bo omogočal tudi gradnjo na drugem delu lastnikove parcele. Območje je gosto pozidano s stanovanjskimi objekti, ki so stisnjeni ob glavni cesti. Tudi novi objekt je »ovit« skladno s potekom ceste. Na začetku projektiranja je bila izvedena študija osončenja postavitve objekta na parceli. Lokacija obeh stanovanj v objektu je narejena tako, da je v obeh primerih zagotovljeno zadostno osončenje dnevnih bivalnih prostorov. Prav tako sta obe zunanji terasi umeščeni ob objektu tako, da omogočajo popolno zasebnost obeh družin in z zadosti osončenja predvem v popoldnaskem času dneva. Prav tako so okenske odprtine v sobah umeščene tako, da morebiti večerna druženja na terasi ne motita obeh družin pri nočnem počitku. Glavni dostop je izveden po stopnicah in manjšo klančino, saj se bodoče izvedena zunanja ureditev, okrog novega objekta, prilagaja sosednjim parcelam in niveti že izvedenega dovoza.

Objekt je zasnovan v dveh etažah, s polno višino v nadstropju. V pritličju so dnevni prostori s servisom, v nadstropju pa so spalni prostori. Vsako stanovanje ima svoje notranje stopnice, umeščene v dnevnem delu stanovanja.

Fasada objekta se zaključi s belim fasadnim ometom. Dodatna dekoracija fasade so lesene ograje. Severno ob parkirišču se izvedeta dve manjši zunanji lopi, za vsako stanovanje po ena. Streha objekta je simetrična dokapnica z vidnimi napušči. Stanovanje 1 ima v nadstropju nepohodno teraso, namesto ograje direktno pred okensko odprtino.

Stanovanje 1

Stanovanje 1 je orientirano s steklenimi površinami vzhod – zahod. Zunanjo nepokrito teraso ima locirano na zahodni strani. Prostori so veliki, svetli in odprti navzven. V pritličju se izvede dodatne steklene površine tudi ob notranjih stopnicah, tik ob sosednjem objektu – z namenom bodočega dodatnega napajanja prostora s soncem, če se sosedji objekt nekoč odstrani. Ob vhodu je vetrolov z garderobno omaro, straniščem, shrambo in prostorom za termiko. Shramba leži ob prostoru s termiko. Prostore shrambe se dodatno direktno hladi iz toplotne črpakle. Iz vetrolova se vstopi v dnevni prostor z večjo sedežno, naprej je jedilnica in kuhinja z večjih kuhalnim otokom in visokimi omarami na zadnji zaledni steni. Na zahodni steni so umeščene enoramne stopnice odprtega tipa za povezavo obeh etaž. Umeščene so ob steklenih površinah, kar v prihodnosti omogoča dodaten razvoj objekta. To pomeni, da je mogoče nekoč ob predpostavki možnosti gradnje večstanovanjskega objekta, tukaj izvesti svoj lasten dostop do samostojne stanovanjske enote, ki bi bila organizirana v nadstropju.

V nadstropju sta dve otroški sobi, spalnica, pralnica in večja kopalnica s kopalno kadnjo. Prostor kopalnice je izveden tako, da je mogoče namesto kopalne kadi postaviti manjšo savno, vse odvisno od želja uporabnika.

Stanovanje 2

Stanovanje 2 je orientirano s steklenimi površinami v večini proti jugu in v dnevni sobi tudi proti zahodni strani.

Prostori so veliki, svetli in odprti navzven. Ob vhodu je vetrolov, ločen z dnevnim prostorom s stekleno steno in drsanimi prozornimi vrati. Iz vetrolova se uporablja stranišče, shramba in prostor za termiko. Shramba leži ob prostoru s termiko, saj se tako lahko dodatno hladi iz toplotne črpakle. Dnevni prostor ima najprej jedilno mizo, za njo je kuhinja z večjim kuhalnim otokom in barskimi stoli. Na jugo zahodni strani dnevnega prostora je dnevna soba in zunanja delno pokrita terasa. Notranje odprte enoramne stopnice so umeščene ob notranji severni steni, z vstopno ramo v dnevni sobi. Tudi v tem stanovanju je omogočen razvoj objekta, ob predpostavki nekoč dovoljene večstanovanjske gradnje. Dostop je omogočen s zahodne steklene površine, s tem da se dnevan soba razširi na del zunanje terase. Ob takšni predpostavki se tudi lahko v prihodnosti omogoči v nadstropju urediti samostojno bivalno enoto.

V nadstropju sta dve otroški sobi, spalnica, večja kopalnica s kopalno kadjo in pralnica. Prostor kopalnice je izveden tako, da je mogoče namesto kopalne kadi postaviti manjšo savno, vse odvisno od želja uporabnika.