Loading...

PREVERJANJE PARCELE IN POGOJEV GRADNJE

Preverjanje parcele in pogojev gradnje pred nakupom zemljišča:

Investitorji ste pogosto mnenja, da potrebujete pomoč arhitekta le po nakupu zemljišča. Včasih se v praksi izkaže, da se to ne obnese dobro. Zgodi se lahko, da boste morali svoje želje prilagoditi, prikrojiti,  investicijo pa vam časovno podaljša in vam povzroči dodatne stroške. Če ste parcelo že kupili, pa je vaša rešitev odvisna od moje iznajdljivosti.

Vsaka občina ima sprejete svoje prostorske akte, ti se tudi spreminjajo. V tako imenovanih OPN-jih so natančno določeni pogoji gradnje, kot na primer: določila zazidljivosti, potrebna minimalna velikost parcele, namembnost objekta, odmiki, oblika, streha ter detajli objekta, določila oblikovanja zunanje ureditve, dostopa, parkiranja, zelenih površin, raznih faktorjev, ter še veliko drugih določil. Prostorski akti določajo tudi območja varovanja kulturne (tudi arheološka varovanja), varovanja voda, vodovarstvena območja in varstva naravne. Na določenih parcelah veljajo dodatno še podrobnejša določila OPPN-ji ali pa jih je potrebno še predhodno sprejeti.

Dobro je, da ste pred nakupom pripravljeni, na čim več morebitnih bodočih problemov. Mogoče vas bodo začetne informacije odvrnile od nakupa. Mogoče pa vam bodo dale kakšno novo idejo. Na primer ni nujno, da se tisti obstoječi objekt odstrani. Mogoče se iz obstoječega objekta lahko naredit čudovita nova atraktivna arhitektura, pa sami niste niti pomislili na to možnost.

Preverjanje parcele in pogojev gradnje po nakupu zemljišča:

Posvetujete se o tem, kaj je smiselno na neki parceli narediti. Mogoče vam bo informacija podana ob pravem času, zmanjšala stroške investicije in/ali povečala dobiček. Veste mogoče je iz vaše parcele/objekta narediti še kaj drugega, mogoče veliko bolj atraktivnega, kot ste si sami prvotno zamislili. Na nekem primeru se je izkazalo, da bi bila bolj smiselna rekonstrukcija obstoječega objekta, saj so soglasodajalci zahtevali odmike od komunalnih vodov in je bila zato novo gradnja veliko manjša od predvidene.