Loading...

ZAKAJ FENG-SHUI ?

Na Kitajskem po tradiciji verjamejo, da v osnovi bolezen, nesrečo, razne težave (tudi finančne) povzroči premajhen ali prevelik pretok energije. Feng-shui v prostoru vzpostavlja normalen pretok energije, kar posledično omogoča zdravje, srečo in obilje tistemu, ki v njem biva. Pri tem mora biti analiza narejena točno za določeno osebo, ki v nekem prostoru biva, saj če se lastnik ali uporabnik tega prostora zamenja, lahko prej harmoničen prostor na novega uporabnika drugače vpliva.

Ste vedeli da so se nekatera danes znana podjetja v preteklosti posluževala te tehnike?

Pa še v razmislek:

se je za čuditi, da ima ravno Kitajska danes takšen gospodarski razvoj? Kaj pa dejstvo njenega tako močnega pojava širitve v svet? Mogoče je skrivnost ravno v njihovi vsesplošni tradicionalni uporabi tehnike Feng shuija skozi tisočletja.

Feng-sui je metodologija spoznavanja in določanja energij prostora. Energija Qi obstaja v vseh oblikah, v naravi in nas samih. Feng-shui vzpostavlja možnosti branja podatkov prostora, ter vzpostavitev ravnotežja te energije s samim uporabnikom prostora. Predhodno je potrebno vsak prostor glede na njegovega uporabnika analizirati. Pri analizi se ne spregleda tudi bližnja in daljna okolice obravnavanega prostora. Za pravilno analiziranje pa so potrebi tudi osebni podatki uporabnika prostora.

Zgodnje oblike Feng-shui so se pričele že 200 l.pr.n.št sprva kot določitev idealnega prostora bivanja po smrti. Sinteze Feng-shui so se razvijale do 19. stol. in se je s prihodom tujih misijonarjev in diplomantov pričele širiti na zahod.

Jing in Jang

V prostoru oblika, barva, materiali in površinska struktura določajo splošen vtis jin ali jang prostora

Šola pet stopenj elementarnih sprememb

Določi se element uporabnika in prilagajanje (tudi narave samega) prostora temu elementu skozi podporni, dominantni in reduktivni cikel, petih elementov: lesa, ognja, zemlje, kovine in vode

Šola oblike

Prostor mora imeti – trdno zaščito zadaj kot oklep želve, zaščito zmaja in tigra ob straneh in spredaj zadosti prostora za polet feniksa

Šola kompasa

Metoda vzhodno-zahodni sistem se določijo bolj in manj ugodni prostori skozi osem različnih hiš. Metoda sistem letečih zvezd pa opisuje gibanje energije Qi s pomočjo parametra prostora in časa.

V načrtih okvira Feng shui-ja se poleg zgornjih zakonitosti, upoštevajo tudi vse zahteve prostorskih aktov in zakonodaje s področja graditve objektov.
Vas skrbi, da sami ne boste zmogli, ker preprosto za gradnjo nimate časa. Lahko mi zaupate, dogovorimo se za popolno storitev od idejne zasnove do uporabe.

Primer analize:

Družina se je odločila, da bo prenovila svojo hišo, s upoštevanjem načel Feng-Shui-ja. V osnovi to ne pomeni, da so nujno potrebni večji konstrukcijski posegi v objekt. Večja rušenja v večini sploh niso potrebna. Gre za pristop, da se najprej poišče manj ugodne elemente v prostoru, skozi vse šole. Nato se manj ugodne elemente dopolnimo s elementi, ki to manj ugodnost omilijo ali jo povsem odpravijo. Hkrati se poskuša čim bolj ugoditi, novim potrebam lastnikov objekta. Objekt mora biti prvenstveno funkcionalen uporabnikom. Končno pa ne pozabimo na zakonodajo, ki vlada v našem prostoru. Predhodno se pred posegom pripravi vsa potrebna dokumentacija, ter se na osnovi le-te pridobijo vsa potrebna dovoljenja. Končno pa ne pozabimo, da je potrebno upoštevati zakonitosti slovenskega avtohtonega oblikovanja.

Analiza obstoječega stanja:

Pozicija objekta v prostoru: Na parceli je poleg hiše manjše dostopno dvorišče, zelenica, sadni in zelenjavni vrt. Pred hišo je dostopna asfaltirana slepa cesta. Levo in desno za hišo so sosednji stanovanjski objekti približno enake višine, za hišo je stanovanjska hiša na daljši razdalji.

Zasnova in vizualnost objekta: Obstoječa hiša je dvoetažen objekt, nima etaže kleti. Fasada hiše je izvedena po sistemu kombinacije ometa in lesa. Les in omet je razporejen po vertikalnih trakovih, kar objekt vizualno razreže na vertikalne trakove.

Potrebe družine:

Hišo bodo uporabljali mama, oče in njun otrok. V hiši želita v pritličju urediti tudi sobo za gosta s sanitarijami, predvsem bo sobo uporabljal eden od starih staršev. V pritličju želijo urediti poleg dnevnih in servisnih prostorov še prostor za vrtnarjenje mame in skupni kotiček za ustvarjanje očeta in otroka. V nadstropju ohranijo spalne prostore in kopalnico, nekje v hiši pa bi želeli imeti še meditacijski kotiček, prostor za savno in prostor za spravilo perila (likanje, zlaganje, ipd). V okviru zunanje ureditve želijo urediti vrtno uto, nadstrešek za parkiranje avtomobila, ohraniti želijo zelenjavni vrt in urediti prostor za začasno zbiranje gospodinjskih odpadkov z ograjo in vstopnimi vhodnimi vrati. Zamenjali bodo vsa okna in vrata.

Pristop k analizi:

Zaradi potrebe po celostnem pristopu k analizi stanja, je na začetku potrebna izdelava geodetskega posnetka parcele. Poleg natančnih podatkov o parcelnih mejah, že grajenih elementov zunanje opreme, višinah terena in natančne velikosti objekta, dobimo pomemben podatek lege orientiranosti objekta na parceli. Pogoj izvedbe analize so datumi rojstva oseb, ki bodo prostor s objektom uporabljali. Na tem mestu želim opozoriti, na določeno nepravilno posplošitev. Včasih je kar smešno, ko se v oglaševanju nepremičnine, pojavi njena dodatna promocija »Objekt je zasnovan po sistemu Feng-Shui«. Zadeva je po mojem mnenju popolnoma zavarujoča. Če kaj Feng Shui-a, ne moremo in ne smemo posploševat. Če že bi morali v oglaševanju dopisati, da je nepremičnina primerna za osebe s točno določenimi rojstnimi datumi. Ta ista nepremičnina, pa je za nekoga drugega lahko popolnoma neprimerna za uporabo. Prav tako se v medijih pojavljajo razni posplošeni nasveti ureditve po sistemu Feng Shui, ki so za nekoga lahko prav tako glede na ostale parametre v prostoru nepravilni in manj ugodi.

Na začetku se izvede analiza objekta. V pogled vam podajam načrt obeh etaž objekta, z opisi analize sistema šole Pet stopenj elementarnih sprememb, šole Oblike in šole Kompasa. Nadalje se pri sami gradnji pri izbiri materialov, upošteva še šola Jing in Jang.

Večje uvedene spremembe:

na poziciji garaže se na novo uvede glavni vhod v hišo. Obstoječi ni jasno razpoznaven, ni znano kje je vhod v hišo. Pred vhodom se postavi tudi nadstrešek za parkiranje vozil. Glavni vhod se jasno in oblikovno široko zastavi, s tem se ga jasno označi. Na mestu nekdanjega vhoda se izvede vrtnarski kotiček. Dnevna soba se zamenja s kuhinjo in jedilnico. Osnovni vir ogrevanja bodo spremenili, saj je ekonomsko neupravičen. Na mestu hodnika, kurilnice in pralnice se spremeni v delovni kabinet in sobico s sanitarijami za goste hiše. Termiko se umesti v ustvarjalni kotiček, ki se ga umesti v prej večnamenski prostor.

PRIMER ANALIZE PRENOVE OBSTOJEČE STANOVANJSKE HIŠE PO SISTEMU FENG SHUI