Loading...

NAČRTI ZUNANJE UREDITVE IN POMOŽNIH OBJEKTOV

Ste pomislili, da zunanjost poslovnega prostora ne pritegne dovolj strank. Kaj pa vaš dom, ima urejeno okolico? Ko sedite v dnevni sobi ali zunanja na terasi ko pijete kavo/čaj, kam seže vaš pogled? Vidite kaj lepega ? Imate lokal in nimate gostov – kaj vidijo/slišijo vaši gostje?

Sama mislim, da se bivalni del ne konča z robom zunanje stene objekta. Bivalni/ustvarjali del objekta, je lahko veliko več, če hočete tudi »kvadratnih metrov«, kot jih obsega sam objekt. Vidno polje naših oči, je v poziciji prozornih površin, omejeno le s horizontom v naravi. Včasih je smiselno, dobro pokazat in slabo zakrit, da se v in izven objekta bolje počutimo.

Tovrstni projekti zajemajo ureditve tlakovanja, dostopnih in povoznih površin, opornih zidov, okrasnega nasutja in zelenic, ograj in ostalo vertikalno in horizontalno parterno ureditev skupaj z zunanjo ambientalno osvetlitvijo, ter postavitvijo manjših pomožnih objektov. Pri zunanjih ureditvah se po potrebi vključi tudi krajinskega arhitekta.

Idejno zasnovo se izdela na podlagi narejenega geodetskega posnetka. Pred izvedbo vam pripravim vso potrebno dokumentacijo, za izvedbo in pridobitev vseh potrebnih dovoljenja za pomožne objekte (nadstrešek, garažo, vrtno uto, bazen, lopo, letno kuhinjo in podobno). Pripravim vam vse potrebno, da bo vaša zunanja ureditev estetska in funkcionalna, ter skladna z vsemi zakonskimi akti in zakonodajo.

Del zunanjega prostora parcele, je tudi ovoj ali fasada osnovnega objekta. Če je objekt trenutno še brez fasade, se v fazi idejne zasnove zunanje ureditve pripravi tudi idejna zasnova fasade objekta. Smiselno se jo izdela skupaj s pomožnimi objekti ob glavnem objektu. Tako osnovni objekt in pomožni objekti, smiselno tvorita celoto. Vsekakor pa je potrebno vso ureditev na parceli, prilagoditi okolici parcele.

Pred gradnjo vam lahko pripravim vse potrebne natančne načrte in oceno gradbeno obrtniških del, ter ob gradnji izvajam celosten nadzor. Vas skrbi, da sami ne boste zmogli, ker preprosto za gradnjo nimate časa. Lahko mi zaupate, dogovorimo se za popolno storitev od idejne zasnove do uporabe.

ZUNANJA UREDITEV Z BAZENOM IN LETNO KUHINJO

NOVI POMOŽNI OBJEKTI OB OBSTOJEČI HIŠI

ZUNANJA UREDITEV S POGLEDOM V DOLINO

S TREH STRANI OBDANA TERASA

ZUNANJA UREDITEV HIŠE V MESTU

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE HIŠE ZA VEČJO GARAŽO IN TERASO

  •  ZU dvojček LJ

  •  ZU oporni zid

  •  Zunjani tlaki

  •  Ureditev vrta Požek