Project Description

PRENOVA DELA AMBULANT IN URGENCE V ZDRAVSTVENEM DOMU METLIKA

Projekt obsega prenovo dela zdravstvenega doma v približno polovici pritlične etaže. Prenovljena je bila soba za zdravstveno osebje,  soba za počitek dežurne sestre, soba za zdravnika, urgentna ambulanta z nadstreškom za urgentni dovoz vozil, čakalnica in sanitarije, skupaj z na novo izvedenimi sanitarijami, namenjenimi za uporabo gibalno oviranih oseb.

Projekt je bil v začetku širše zastavljen, investicija naj bi vključila tudi namestitev potrebnega dvigala. Projekt za izvedbo – PZI je pokazal, da bo namestitev dvigala prekoračila namenjena finančna sredstva, zato bodo namestitev izvedli pri naslednjem projektu.

Pri idejni zasnovi je sodelovalo zdravstveno osebje, saj le-ti uporabljajo tovrstne prostore in verjamem, da jih je potrebno narediti tako, da bodo zanje in za njihove paciente najbolj udobni.

Pri vizulanem oblikovanju sem želela dodati kanček drugačnosti in nenavadnosti, predvsem pa sem želela doseči učinek, da se pacinet v prostorih počuti bolje, kljub svojim težavam.