Project Description

PRENOVA MLINA V GOSTINSKI OBJEKT Z MALO HIDROELEKTRARNO Zagradec

Investitor želi prenoviti obstoječ dotrajan mlin. Poleg stanovanjske dejavnosti, delno tudi manjše gostinske storitve, želi objektu dodati dodatno vrednost, dejavnost proizvodnje električne energije. Kletni del objekta je bil zgrajen leta 1838. Prenovljeni so tudi mostovž in vsa mlinska kolesa. Delno je ohranjena notranjost kletne etaže. Pritličje in nadstropje z ostrešjem in streho je nova, katero bo potrebno v celoti sanirati. Objekt bo zasnovan v celoti na novo, po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS.