Project Description

POSLOVNI OBJEKT NA POPLAVNEM OBMOČJU ZA SERVIS MOTORNIH VOZIL Ivančna gorica

Parcela leži na poplavnem območju, zato jo je bilo potrebno dvigniti. Zaradi določenih omejitev v hidrološkem elaboratu je postala parcela zelo ozka in dolga, njena manjša razširitev je bila možna le z izvedbo opornih zidov.

Objekt je zasnovan iz dveh sklopov, ima dve etaži v predelu pisaren in visoko pritličje za servisiranje večjih motornih vozil. Ostali del platoja je na zahodni in južni strani namenjen parkiranju vozil. Dovoz na plato bo po rekonstrukciji dovozne ceste v nivoju nove rekonstruirane ceste.

Osnovna nosilna konstrukcija je iz jeklenih stebrov, vsidranih v čaše, ostrešje je iz lepljenih vidnih nosilcev, ki so podaljšani v daljši napušč. Ta je izveden tudi zaradi zaščite pred meteornimi vplivi, prehoda med pisarnami in servisno halo, ter hkrati služi za osenčenje večjih steklenih površin.