Project Description

GOSPODARSKI OBJEKT Šmihel pri Žužemberku

Na mestu nove gradnje stoji dotrajan gospodarski objekt. Obnova obstoječega objekta ni smiselna, saj je le-ta nefunkcionalen za uporabo in z lego ne omogoča normalnega prehoda in dostopa do ostalih obdelovalnih površin. Pri novogradnji se povzema volumenski kubus obstoječega objekta in ohranja se dvokapna streha. Investitor želi imeti na vzdolžni fasadi tri večja dvižna vrata glede na  notranje razdelitve prostorov objekta. V tem delu mora imeti objekt tudi večji napušč, da lahko v primeru poletne nevihte pred dežjem zavaruje voz sena.

Ostrešje objekta je namenjeno spravilu sena. Zatrep ostrešja je zaradi boljšega prezračevanja lesen in odmaknjen od strehe. Objekt ima lesene dele, ki so umaknjeni od direktnih večjih meteornih vplivov.