Project Description

DOLENJSKA ZIDANICA Lipnik

Investitor je objekt začel graditi brez projektne dokumentacije – legalizacija gradnje. Idejna zasnova zajema izris nadaljnih rešitev funkcionalnosti in estetike od kletne etaže navzgor. Naknadno smo ugotovili, da bi bilo primerno zaradi funkcionalnosti objekta in praktičnosti nadaljne gradnje, kletno etažo povečati v predelu pod terenom. Investitor je pristal na predlagano rešitev, saj bi bilo potrebno teren okrog kletne etaže vsekakor ponovno odriniti. Že izvedena toplotna in hidroizolacija je namreč narejena nekvalitetno. Prostorski akt občine omejuje zazidanost parcele, kar se pri idejni zasnovi že upošteva. Objekt je sestavljen iz treh delov: osnovne zidanice, brajde pri vhodu v etažo pritličja ter nadstreška in lope za hrambo orodja.