Project Description

STANOVANJSKA HIŠA JE HKRATI OPORNI ZID, TEMENICA

Na strmem pobočju se umesti manjša stanovanjska hiša, ki hkrati deluje kot oporni zid terena. Objekt je zasnovan zunanjih dimenzij v dolžino 28 m in v širini v večini le 6 m. Na eni strani je polna zidana stena, tu je objekt popolnoma brez odprtin. Na zahodno stran se objekt popolnoma odpre, tu je veliko steklenih površin s čudovitim pogledom v dolino.

Stanovanjski prostori so razporejeni v eni etaži. Zgoraj na dovozu se uredi pokrito parkirišče, lopa in glavni vhod v hišo. Dovoz je urejen le malo nižje od javne poti. Zaradi 6 metrske višinske razlike med tlemi vhoda in bivalno etažo, se za prehod iz parkirišča do bivalnih prostorov v objektu, umesti osebno dvigalo. Objekt je pokrit s dvokapno streho, podstrešje objekta je neizkoriščeno. Zahodna stran objekta ima napušč, ki bo poleti ugodno vplival na osenčenost objekta. Stena v terenu je po višini podaljšana nad streho, vendar ne presega slemena hiše. Vizualno je “oporna stena” nemoteče skrita za hišo (in streho) in jo ni moč videti iz doline.

V etaži pritličja se umestijo večnamenska soba s vhodom in shrambo, dnevni prostori, soba, spalnica, kopalnica in dvema sanitarijama. Po celotni dolžini objekta se proti zahodu umesti ribnik, z leseno zaključno talno oblogo. Razen iz pomožnih prostorov, je možno iz vsakega prostora priti ven na odprto.