Project Description

STANOVANJSKA HIŠA NA OBALI, Koper

Investitor si želi postaviti hišo na zelo strmem terenu na Obali. Obstoječi objekt bo potrebno odstraniti in zgraditi novo stanovanjsko hišo za kvalitetno preživljanje tretjega življenskega obdobja. Osnovno načelo idejne zasnove je nujno ohraniti pogled na morje.

Potrebno je ohraniti že zgrajen oporni zid, saj ta podpira stabilnost terena sosednjih okoliških objektov. Idejna zasnova predvideva podaljšanje omenjenega zidu za ureditev odprte garaže, kolesarnice in lope. Za objektom je zunanji prehod na vrt. Ohraniti je potrebno tudi palmo in nekaj grmičevja.

Na osnovni kubus stanovanjske hiše se navezujeta dva kubusa, dve terasi. Dvignjena atika skriva štirikapno streho, katero pogojuje prostorki akt občine.