Project Description

IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE S POMOŽNIMI OBJEKTI, Ivančna Gorica

Naročnik želi urediti vrtni prostor ob obstoječi enostanovanjski hiši. V bližini so ostali gospodarski objekti istega lastnika. Potrebuje pokrit prostor z letno vrtno garnituro in večjo jedilno mizo, letno kuhinjo, prostor za poležavanje na soncu in nižje zidano kurišče. Predvideti je potrebno tudi možnost naknadne izvedbe bazena. Prostor je ograjen s kovinsko žično ograjo. Predviden prostor je delno tlakovan s tlakovci in lesenimi švelerji, posejanih je nekaj dreves in nizko rastočo travo.

Prostor se opremi glede na že obstoječe tlakovanje, v sistemu treh osi. Vse tri osi se stikajo v točki kurišča, kot osrednjega stičišča. Prva os pelje od kurišča preko prostora za senčenje do klopce, ki služi kot miren kotiček tudi med vrvežem v paviljonu. Druga os gre od kurišča čez vrtni paviljon, mimo opcije zaprtega bazena, do obstoječega manjšega ribnika s klopco. Lokacija zaprtega bazena in obstoječega ribnika, je s treh strani zaprta s gospodarskim objektom. Tukaj vidim možnost v prihodnosti preureditve (dela) gospodarskega objekta v zasebni spa, ki bo povezan z zunanjim vrtom in paviljonom. Tretja os poteka približno pravokotno, na prvo in drugo os – od zunanjega tuša, preko kurišča do letne kuhinje. Možno je ob tej osi postaviti tudi zunanji nepokrit bazen, ki je višinsko povezan s paviljonom. Letna kuhinja se opremi s hladilnikom, kuhinjskim koritom z omaricami in premičnim žarom na plin ali ognje. Del letne kuhinje je manjši zaprti prostor za spravilo oglja in ostale opreme letne kuhinje, pozimi pa tudi hladilnika. V prostoru obstajata dve tlakovane poti, ki so ustrezno povezane z opisanimi osmi.

Pri določitvi materialov in oblike objektov je glavno vodilo les, v naravni barvi brez barvil. Površine se tlakuje v lesu, prodnikom lokalnega izvora in betonskimi ploščami. Paviljon se izdela s postaranim lesom z masivnimi rokami, z zelo rahlim rustikalnim pridihom. Element bazena in tuša se izvede sodobno in minimalistično, s čistimi linijami in​ kot nasprotje postaranemu lesu. Površine ob bazenu se izvedejo v keramiki. Vrt se ustrezno opremi s ambientalno osvetlitvijo. Uporabi se točkovna in linijska osvetlitev.