Project Description

DOMAČIJA Tribuče, Črnomelj

Investitor želi zgraditi stanovanjsko hišo, garažo za kmetijske stroje in stajo za konje. Na parceli se obnovi tudi obstoječa manjša k. Stanovanjska hiša ima v etaži pritličja dnevne prostore, v podstrešju pa spalne nočne prostore. Domačila se kubusno po zahtevi uredi po vzoru tradicionalne kmetije.