Project Description

DOKONČANJE STANOVANJSKE HIŠE Z ZUNANJO UREDITVIJO, Kamnik

Investitor je že naredil del enostanovanjske hiše. Projektna naloga določa izvedbo Projekta za izvedbo za odstranitev stare hiše, izvedbo gradnje preostalega dela nove hiše in zunanjo ureditev. Potrebno je zgraditi še približno tretjino hiše. Avtor projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je ga. Vilma Kobilšek, u.d.i.a.. Projektna naloga biroja obsega izvedbo: še nezgrajenega dela hiše, celotno fasado in zunanjo ureditev s pomožnimi objekti.

Pred izvedbo je potrebno v celoti odstraniti obstoječo dotrajano stanovanjsko hišo (nadomestna gradnja). Gradbiščna jama se bo po odstranitvi stare hiše zasula, teren pa se pripravi za ureditev utrjenih površin okoli hiše.

V dokumentaciji za gradbeno dovoljenje je celoten objekt podkleten. Ker investitor ne potrebuje dodatnih kletnih prostorov, se pri gradnji zadnje tretjine hiše kletne etaže ne izvede. Slednje pripomore tudi k finančni konstrukciji dokončanja hiše. V etaži pritličja se skladno z gradbenih dovoljenjem, uredi garaža za parkiranje osebnega vozila. Etaža pritličja se ne zaključi s AB ploščo, ampak se izvede višina prostora do ostrešja – strop hkrati streha tega dela objekta. Vse odprtine se izvedejo kakor so bile določene v projektni dokumentaciji, za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Objekt je postavljen v mestnem okolju, ob investitorjevi parceli so druge enostanovanjske hiše in pomožni objekti. Fasada objekta se izvede v belem drobnozrnatem ometu v kombinaciji s kamnito oblogo. Materiali za izvedbo zunanje ureditve, se podredijo materialom na fasadi stanovanjske hiše. Parcela se ogradi z zidom katerega se delno zaključi v betonu, delno pa se ga obda s kamnom. Uvozna pot se zapre s drsno kovinsko ograjo. Ob uvozu se uredi osebni prehod, s kovinskimi enokrilnimi vrati in poudarjeno potjo. Ob dostopu se uredi domofon, poštni nabiralnik, ter se na novo umesti električna omarica (prvotno na fasadi objekta). S smeri dostopa so glavna vhodna vrata vizualno precej skrita. Zato se dostop še dodatno vizualno poudari. Pot se izvede s prodnikom in v tla položenih plošč temnejšega odtenka – sorodnemu odtenku kamniti fasadni oblogi. Kovinski deli ograje se ponovijo na obeh balkonih stanovanjske hiše. V sklopu zunanje ureditve se uredi manjša terasa na severni strani hiše, večja terasa na jugo zahodi strani, nadstrešek za parkiranje osebnega vozila, ter vrtni del za vrtnarjenje s koriti za sajenje na jugu parcele. Glavno teraso se dodatno opremi z manjšim ribnikom. Dodatno se ob ograji namestijo letve, ki omogočajo večjo zasebnosti s sosednje ulice, ob bivanju na terasi. Nadstrešek se izvede s kovinskimi (del ob hiši) in zidanimi nosilnimi deli (del namesto ograje), ter ravno zeleno streho minimalnega naklona. Dvorišče se tlakuje s tlakovci v temnejši barvi.